สาเหตุของการที่เกิดโรคความดันโลหิตสูง

โรคความดันโลหิตนั้นเกิดขึ้นได้จากการที่เรานั้น มีความดันในหลอดเลือดนั้นสูงขึ้นเป็นอย่างมาก ซึ่งมีผลต่อร่างกายเป็นอย่างมาก เพราะว่าจะทำให้ร่างกายนั้นเกิดการเสื่อมได้ และจะมีโอกาสที่จะเกิดโรคต่างๆได้อีกด้วย เช่นการที่มีโอกาสในเกิด โรคหัวใจตีบได้ หลอดเลือดสมองตีบ ซึ่งนอกจากนี้ถ้าไม่ได้มีการรักษานั้นจะมีความดันนั้นเพิ่มขึ้นในทุกๆปีอีกด้วย ซึ่งในชนิดของความดันนั้นมีอยู่ ประเภท และโรคความดัน2ชนิดนั้นก็คือ

  1. ชนิดที่เกิดได้โดยการทราบสาเหตุที่แน่ชัด ซึ่งในการที่เรานั้นเกิดจาก 2 ปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคนี้นั้นก็คือ อย่างแรกการเกิดขึ้นจากกรรมพันธุ์ และในอย่างที่2นั้นนั้นก็คือ การที่เรานั้นเกิดขึ้นได้จากสิ่งต่างๆ ดังนี้ การเป็นโรคเบาหวาน โรคอ้วน การที่เรานั้นเกิดภาวะเครียด เป็นต้น
  2. ชนิดที่เกิดขึ้นได้โดยที่มีการทราบสาเหตุที่มีการเกิดขึ้น ซึ่งในการที่เรานั้นมีการที่เป็นโรคความดันชนิด ที่ได้มีการทราบสาเหตุนั้นจะเป็นการที่เกิดจากการที่เรานั้นทำการที่เป็นโรคชนิดต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้องมาก่อนที่จะเป็นโรคความดันนี้ เช่น เนื้องอก ไตเรื้อรัง และการที่เกิดการใช้ สเตียรอยด์เกิดขนาด และได้มีการใช้อย่างเป็นประจำ

และในการที่เรานั้นเป็นโรคความดันโลหิตสูงนั้น เรานั้นจำเป็นที่จะต้องมีการที่เรานั้นทำการทราบสาเหตุของโรคความดันที่เป็นก่อน เพื่อที่เรานั้นได้มีการทำการรักษา มีมีการควบคุมได้หรือไม่

ซึ่งโรคความดันที่ของเรานั้นทำการควบคุมได้นั้นก็คือ

  1. การที่เรานั้นมีความอ้วนนั้นสูง
  2. การที่เรานั้นมีไขมันที่อยูในเลือดนั้นสูง
  3. การที่เรานั้นเกิดการกินของที่มีความเค็มอย่างมากและได้มีการกินอยู่เป็นประจำ
  4. การที่เรานั้นทำการที่ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์อย่างเป็นประจำ

และในการที่เรานั้นเกิดการเป็นโรคความดันที่มีการที่เรานั้นทำการควบคุมไม่ได้นั้นก็คือ

1.การที่เรานั้นเกิดจากกรรมพันธ์ุ ซึ่งในการที่พ่อแม่ของเรานั้นทำการเป็นโรคความดัน  ซึ่งในสาเหตุนี้นั้นจะทำให้เรานั้นสามารถ ที่จะทำการเป็นโรคความดันได้อีกด้วย

2.การที่เรานั้นเกิดการที่มีอยู่อายุเพิ่มมากขึ้น และนอกจากนี้ยังเกิดขึ้นในผู้ชายมากกว่าการที่เกิดขึ้นในผู้หญิงอีกด้วย ซึ่งจะทำการเกิดขึ้นมากในคนที่มีอายุมากกว่า50ปีอีกด้วย

 

 

สนับสนุนโดย  เว็บหวยจ่าย เปอร์เซ็นต์ เยอะ