เตือนระวัง 6 โรคที่มากับภัยแล้ง

เตือนระวัง 6 โรคที่มากับภัยแล้ง
ขณะนี้ได้โอกาสจะเจอคนเจ็บโรคที่มากับภัยแล้ง ด้วยเหตุว่าระดับน้ำในแหล่งน้ำต่างๆ ที่เริ่มต่ำลง ทำให้พสกนิกรเริ่มประสบพบเจอปัญหาขาดน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค รวมทั้งทำสวน “กรมควบคุมโรค” เตือนพลเมืองให้ระวัง 6 โรคที่มากับภัยแล้ง คือ โรคอุจจาระร่วง โรคอาหารเป็นพิษ โรคบิด อหิวาต์ ไข้รากสาดน้อย แล้วก็เชื้อไวรัสตับอักเสบเอ แนะให้ยึดหลัก “รับประทานร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ” โดยรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆ

อธิบดีกรมควบคุมโรค ให้ข้อมูลว่า กรมควบคุมโรคเฝ้าระวังเหตุการณ์ระดับน้ำในแม่น้ำโขงเริ่มน้อยลง ภายหลังประเทศจีนแจ้งว่ามีการปรับลดการระบายน้ำจากเขื่อนจิ่งหง เพื่อทดลองเครื่องมือของโรงผลิตกระแสไฟฟ้า พลังน้ำ ซึ่งบางทีอาจก่อให้เกิดผลเสียกระทั่งกำเนิดภัยแล้งในพื้นที่ริมน้ำโขง รวมทั้งต้องระมัดระวังโรคที่มากับภัยแล้ง อย่างเช่น โรคอุจจาระร่วง โรคของกินเป็นพิษ โรคบิด อหิวาต์ ไข้รากสาดน้อย และก็เชื้อไวรัสตับอักเสบเอ ดังในปี 2562 จากระบบเฝ้าระวัง มีรายงานคนป่วยโรคอุจจาระร่วง 1,031,998 ราย โรคของกินเป็นพิษ 105,672 ราย โรคบิด 2,049 ราย อหิวาต์ 13 ราย ไข้รากสาดน้อย 1,065 ราย รวมทั้งเชื้อไวรัสตับอักเสบเอ 413 ราย

โรคและภัยสุขภาพในสัปดาห์นี้ คาดว่าในขณะนี้ได้โอกาสจะเจอคนเจ็บโรคที่มากับภัยแล้งได้ เนื่องด้วยระดับน้ำในแม่น้ำโขงที่เริ่มน้อยลง ทำให้พสกนิกรเริ่มเผชิญปัญหาขาดน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค และก็ทำไร่ทำนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ 8 จังหวัดริมน้ำโขง ดังเช่น จังหวัดเชียงราย เลย จังหวัดนครพนม จังหวัดหนองคาย จังหวัดมุกดาหาร บึงกาฬ อำนาจเจริญ และจังหวัดอุบลราชธานี

ดังนั้น ขอเตือนพสกนิกรให้ระวัง 6 โรคที่มากับภัยแล้ง อย่างเช่น โรคอุจจาระร่วง โรคอาหารเป็นพิษ โรคบิด อหิวาต์ ไข้รากสาดน้อย รวมทั้งเชื้อไวรัสตับอักเสบเอ โดยพลเมืองและก็หน่วยงานที่เกี่ยวโยง ร่วมปฏิบัติการคุมเข้มมาตรฐานน้ำกิน ประปา น้ำแข็ง ไอติม ความสะอาดของตลาดสด ห้องน้ำสาธารณะ และห้องครัว พร้อมแนะพสกนิกรให้ยึดหลัก “รับประทานร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ” โดยทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆ ใช้ช้อนกลางเมื่อทานอาหารด้วยกัน หมั่นล้างมือให้สะอาดทุกคราวก่อนที่จะรับประทานอาหาร หลังการขับถ่าย ถ้าเกิดมีลักษณะอาการท้องร่วง ให้ดูแลโดยการจิบน้ำผสมสารละลายเกลือแร่ (ORS) เป็นประจำเพื่อไม่ให้ขาดน้ำ

แม้อาการกำเริบขึ้น กินอาหารไม่ได้ อยากกินน้ำ มากยิ่งกว่าธรรมดา หรืออุจจาระเป็นมูกคละเคล้าเลือด ควรจะรีบไปพบหมอในทันที ถามข้อมูลเพิ่มเติมนอกเหนือจากนี้สายด่วน โทร 1422