หมอเตือน เด็กอายุน้อยกว่า 10 ปี เสี่ยง “ตับอักเสบฉับพลัน” ระบาดร้ายแรง

กรมการแพทย์ จากสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาตินั้นได้มีการ  เตือนเสี่ยง-ตับอักเสบฉับพลัน   เฝ้าระวังโรคตับอักเสบฉับพลันระบาดร้ายแรงที่จะมีการเกิดขึ้นในเด็ก ซึ่งจะมีการเกิดขึ้นในเด็กที่อายุต่ำกว่า 10 ปี เป็นโรคนี้สูงที่สุด ซึ่งได้มีการเผยออกมาว่า มีข่าวออกมาเตือนจากองค์การอนามัยโลก พบว่ามีคนป่วยเด็กเป็นตับอักเสบกะทันหันเพิ่มมากขึ้นโดยส่วนมากเป็นคนป่วยที่เป็นเด็กที่อายุต่ำกว่า 10 ปี โดยมีลักษณะอาการท้องร่วง คลื่นไส้ มักไม่มีไข้ ถัดมาได้ทราบว่ามีตับอักเสบฉับพลันร้ายแรงต่อมา รวมทั้งพบว่าจำนวนร้อยละ 10 ของคนไข้เกิดภาวะตับวายตามมา 

ซึ่งต้นเหตุมิได้มีสาเหตุจากเชื้อไวรัสตับอักเสบประเภทเอ-อี รวมทั้งหนึ่งในสามของผู้เจ็บป่วยตรวจเจอการรับเชื้อ Adenovirus รวมทั้งในผู้เจ็บป่วยบางรายมีการติดเชื้อโรค SARS-CoV-2 ร่วมด้วย

สาเหตุของโรคตับอักเสบเฉียบพลันรุนแรงในเด็ก

สิ่งที่ทำให้เกิดตับอักเสบรุนแรงของเด็ก อาจเป็นเพราะการได้รับเชื้อ อย่างเช่น เชื้อไวรัสตับอักเสบเอ-อี การเป็นไข้หวัด ยา/สารพิษ ภูมิต้านทานทำลายตับ หรือโรคกรรมพันธุ์ทางตับ และอื่นๆอีกมากมายเลย Adenovirus เป็นเชื้อโรคประเภทหนึ่ง ที่สามารถทำการติดต่อได้จากการสัมผัสหรือ ละอองฝอยจากสารคัดหลั่งจากระบบการหายใจ ได้รับจากข้าวของที่แปดเปื้อนเชื้อ โดยมีมากถึง 50 สายพันธุ์ โดยส่วนมากคนไข้เด็กจะมาด้วยจากทางระบบทางเดินหายใจเป็นส่วนใหญ่

โดยปกติ Adenovirus ไม่กระตุ้นให้เกิดตับอักเสบฉับพลันในเด็กที่มีภูมิต้านทานธรรมดา ก็เลยมีข้อสมมติฐานว่าในตอนการระบาดของโรคโควิดก่อนหน้านี้ ทำให้ภูมิต้านทานต่อเชื้อ Adenovirus ในเด็กน้อยลง เพราะการได้รับเชื้อต่ำลง หรือเป็นผลมาจากการกลายพันธุ์ของเชื้อ Adenovirus หรือบางทีอาจเกี่ยวเนื่องกับเชื้อโควิด ทำให้คนไข้ที่เป็นเด็กที่มีภูมิต้านทานปกติเมื่อติดโรค Adenovirus แล้วทำให้มีอาการตับอักเสบกะทันหันแบบร้ายแรงตามมาได้

อาการเสี่ยงโรคตับอักเสบเฉียบพลันรุนแรงในเด็กเล็ก

ตับอักเสบฉับพลันเป็นลักษณะของอาการที่มีการอักเสบของตับอย่างกระทันหัน โดยคนไข้มักมีลักษณะ ดังต่อไปนี้ มีไข้ อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร คลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง. ซึ่งเราจะสามารถที่จะทำการรักษาได้โดยวิธีการต่อไปนี้เลย

ในการรักษา จะขึ้นอยู่ที่ต้นเหตุของการที่นำมาซึ่งอาการของโรคตับอักเสบฉับพลัน ส่วนตับอักเสบฉับพลันนั้นจะมีมีสาเหตุจากการรับเชื้อ Adenovirus นั้น การดูแลรักษาส่วนมากเป็นการรักษาตามอาการ ไม่มียารักษาเฉพาะ ในเรื่องที่คนป่วยมีลักษณะอาการร้ายแรงจนกระทั่งเกิดภาวะตับวาย คนไข้มักมีการแปรปรวนของระดับการรับรู้ ซึมลง เลือดไหลไม่ปกติ แล้วก็บางทีอาจเสียชีวิตได้ ถ้าหากมิได้รับการเปลี่ยนถ่ายตับ ช่วงนี้ยังไม่มีกล่าวว่าเจอการได้รับเชื้อไวรัสตับอักเสบจากการได้รับเชื้อ adenovirus ในประเทศไทย

 

สนับสนุนเรื่องราวโดย  เครื่องช่วยฟังขนาดเล็ก