เราจะใช้ประโยชน์จากการวิเคราะห์ข้อมูลในด้านต่างๆได้อย่างไร

ผมต้องบอกว่าในปัจจุบันได้มีการนำ Data Science หรือการนำ Data Analytics เข้ามาใช้เริ่มทุกวงการ ซึ่งเราจะยกตัวอย่างให้เห็นคือ

การนำเอามาใช้ในภาคธุรกิจโดยจะเป็นการเอามาชำสำหรับเพื่อดูแลลูกค้าและทำความเข้าใจเกี่ยวกับกลุ่มลูกค้าของธุรกิจนั้นๆ เพื่อที่จำทำให้ธุรกิจนั้นดูแลลูกค้าให้ดียิ่งขึ้นไปโดยการนำเอาข้อมูลเข้ามาทำการวิเคราะห์นั้น หรือจะเป็นการนำเอาข้อมูลมาใช้สำหรับสร้างสินค้าตัวใหม่และพัฒนาสินค้าให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งานมากขึ้น

ซึ่งจะเป็นการทำให้เราสามารถรู้ว่าพฤติกรรมของลูกค้ามีแนวโน้มไปในทิศทางใดและสามารถติดสินใจได้ว่าตรวจทำอย่างไรให้ลูกค้าพอใจกับธุรกิจของเรามากที่สุด คล้ายๆกับเป็นการทำนายอนาคตที่จะเกิดขึ้นนั้นเองทำให้เราสามารถที่จะเตรียมตัวล่วงหน้าสำหรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้และปรับแผนธุรกิจเพื่อที่จะรับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพื่อให้ผลตอบรับดีที่สุด วงการต่อไปที่เริ่มนำเอาการวิเคราะห์ข้อมูลมาใช้นั้นก็คือการเกษตร

โดยการเก็บข้อมูลไม่ว่าจะเป็นข้อมูลสภาพอากาศ , ความชื้นในชั้นบรรยากาศ หรือค่าการเปลี่ยนแปลงข้อสภาพดินที่ใช้อยู่ว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร โดยจะเก็บข้อมูลเรื่อยๆจนทำให้ได้ข้อมูลที่มากพอที่จะใช้ในการวิเคราะห์ได้ และนำเอาข้อมูลมูลเหล่านั้นมาคำนวณเพื่อที่จะทดสอบดูว่าพืชผลผลิตต้องมีการจัดการอย่างไรที่จะทำให้ผลผลิตออกมาดีที่สุดและทำให้ราคาของผลผลิตนั้นสามารถขายได้ในราคาที่สูงกว่าท้องตลาดและเป็นที่ต้องการของท้องตลาดมากขึ้น

มันเป็นการช่วยให้เกษตรกรปรับแนวคิดจากการทำไร่ทำสวนแบบเดิม ได้เรียนรู้ว่าควรจะใช้ข้อมูลเข้ามาช่วยในการเกษตรอย่างไร รวมทั้งในการลดต้นทุนการในผลิตลงและทำกำไรให้สูงขึ้นจากเดิม

วงการกีฬาก็เริ่มหันมาใช้ข้อมูลมากขึ้น โดยจะเก็บรวบรวมวิธีการฝึกนักกีฬาว่ามีการฝึกอย่างไรและผลที่ออกมาเป็นอย่างไร เก็บรวบรวมข้อมูลสถิติของนักกีฬาจากทั่วโลกเพื่อให้สำหรับการฝึกว่าควรจะฝึกอย่างไรถึงจะให้ผลลัพธ์ที่ดีต่อนักกีฬามากที่สุด ส่วนในวงการฟุตบอลหรือบาสเกตบอลหรือวงการกีฬาอื่นๆที่มีการซื้อตัวนักกีฬาเพื่อร่วมทีม

ก็จะมีการดูผลสถิติผลงานของนักกีฬาคนนั้นๆว่ามีผลงานย้อนหลังอย่างไรและทำการวิเคราะห์ข้อมูลว่าจะต้องซื้อนักกีฬาคนใดเข้ามาร่วมกับทีมของตนเองและช่วยทำให้ทีมมีความแข็งแกร่งมากขึ้นกว่าเดิม หรือวิเคราะห์ข้อมูลในทีมว่าคนใดควรอยู่ตำแหน่งไหนและนักกีฬาคนใดควรถูกถอดออกจากทีม ซึ่งข้อมูลที่ถูกจัดเก็บใน Big Data จะเข้ามาช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านี้นั้นเอง

 

สนับสนุนเรื่องราวโดย  แทงหวยออนไลน์ ดีอย่างไร