โรคที่เกี่ยวกับแก้วหู

แก้วหูเป็นส่วนหนึ่งของหูและเป็นส่วนที่สำคัญมากๆเช่นเดียวกับส่วนหูอื่นๆ แก้วหูเป็นหูชั้นนอกและไม่นอกที่สุด และคนส่วนใหญ่มักจะเกิดโรคเกี่ยวกับแก้วหูกันเยอะ เพราะแก้วหูเป็นส่วนแรกที่รับคลื่นเสียงๆต่างๆที่จะส่งต่อไปยังหูชั้นกลางและถัดลงไปอีกคือหูชั้นใน ฉะนั้นแก้วหูเลยมักจะเกิดความเสียหายมากที่สุด โรคส่วนใหญ่ที่มักจะเกิดกับแก้วหูคือ แก้วหูอักเสบ เพราะมักจะเกิดจาก การแคะหู การได้รับคลื่นเสียงที่มีความดังเป็นเวลานานๆ และเกิดจากแรงดันต่างๆเป็นเวลานานๆ

และเกิดจากการที่มีสิ่งแปลกปลอมเข้าไปในหูด้วย เช่น แมลง ขี้หู  โรคแก้วหูอักเสบเป็นโรคที่ร้ายแรงพอสมควร เพราะถ้าหากแก้วหูเกิดอักเสบจะทำให้มีอาการเจ็บหูมาก และการได้ยินจะได้ยินน้อยลงและได้ยินไม่ชัดเจน ทางรักษาเบื้อต้นก็คือ ควรไปพบแพทย์เพื่อนทำการรักษาอย่างจริงจัง

เพราะถ้าหากทิ้งไว้เป็นเวลานานจะทำให้ผู้ป่วยอาจจะสูญเสียการได้ยินไปตลอดชีวิตได้ และอีกหนึ่งปัญหาถ้าหากรู้ว่าแก้วหูอักเสบแต่ไม่ยอมรักษาคือ จะทำให้ส่วนอื่นๆของหูรับเชื้อและทำให้หูส่วนอื่นเกิดการอักเสบได้ ซึ่งถ้าหากส่วนอื่นๆของหู เช่นส่วนหูชั้นในได้รับเชื้อนั้น จะทำให้เกิดอันตรายมาก เพราะว่าหูชั้นในเชื่อมต่อกับประสาทของคนเราโดยตรง

ซึ่งโรคหูชั้นในอักเสบนั้นจะมีอาการคือ อาการเจ็บหู มีเสียงในหู มีน้ำหนองที่ขังในหู ปวดหัว ปวดหูซึ่งมันส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันมากๆ และนอกจากนั้นยังมีโรคหูน้ำหนองด้วย อาการของหูน้ำหนองคือ จะมีหนองขังในรูหูซึ่งจะทำให้ผู้ป่วยมีอาการเจ็บหูจนกว่าจะน้ำหนองที่ขังในรูหูได้รับการดูออกมาจนหมดผู้ป่วยถึงจะรู้สึกดีขึ้น เพราะการที่มีหนองขังในหูนั้นจะทำให้เชื่อโรคขังอยู่ในหูและกัดหูจนทำให้เกิดอาการระคายเคืองหรือจนไปถึงอาการเจ็บหูนั้นเอง และถ้าหากอาการรุนแรงมาก

ก็จะทำให้หูของผู้ป่วยไม่ได้รับการได้ยินอีกเลย แต่ถ้าหากได้รับการรักษได้ทันท่วงทีก็จะเป็นการดีต่อผู้ป่วยมาก เพราะหมอจะทำการรักษาโดยการนำเอาหนองออกจากหูจนหมดแล้วทำให้หูของผู้ป่วยหายเจ็บ ฉะนั้นเราทุกคนควรจะรักษาหูของตนเองให้ดีเพราะถ้าหากไม่รักษาให้ดีอาจจะทำให้เกิดอันตรายถึงขั้นทำให้หูไม่ได้ยินตลอดชีวิตก็เป็นไปได้ การรักษาง่ายๆที่เริ่มจากตัวเราคือ การห้ามแคะหูด้วยตัวเอง การนำตัวเองไปอยู่ในที่สี่ยง เช่นอยู่ในที่ ที่เสียงดังๆ เป็นต้น

 

 

ขอขอบคุณ  เครื่องช่วยฟัง  ที่สนับสนุนเรามาอย่างยาวนาน

วิธีการวัดการได้ยินของหู


การตรวจวัดสมรรถภาพของหูชั้นกลางนั้นเป็นสิ่งจำเป็นที่เราจะต้องตรวจเพราะถ้าหากเกิดโรคที่เกี่ยวกับหูที่ผิดปกติ หรือเกี่ยวกับโรคหูอื่นๆ เช่นโรคหูน้ำหนวง หูตึง หูอักสับชั้นนอก หูอักเสบชั้นใน น้ำในหูไม่เท่ากัน แก้วหูอักเสบ มีน้ำหนองในหู เราจะได้ทำการรักษาได้ทันท่วงทีและการตรวจดูคลื่นของเส้นประสาทการได้ยินนั้นก็สำคัญเช่นกัน และส่วนที่เป็นก้านสมองในผู้ป่วยที่สงสัยว่ามีความผิดปกติของเส้นประสาทและส่วนการได้ยินก็สำคัญเช่นกัน

แต่ถ้ายังหาสาเหตุไม่พบ หรือในผู้ป่วยที่แพทย์สงสัยจะมีเนื้องอก อาจต้องตรวจเอ็กซเรย์สนามแม่เหล็ก เพื่อดูว่ามีสิ่งที่จะเป็นนั้นสาเหตุของโรคมีส่วนเกี่ยวกับความผิดปกติของหูหรือไม่ เพราะถ้าหากหาความผิดปกติทางหูได้เร็วได้ก็จะดีต่อผู้ป่วย เพราะจะได้ทำการรักษาได้เร็วและทำให้การรักษาหูได้ผลมากขึ้น นอกจากนั้นการดูแลตัวเองก็เป็นเรื่องที่สำคัญเพราะโรคผิดปกติทางหูก็อาจจะมาจากโรคทั่วไป เช่นโรคไข้หวัดใหญ่

ต้อมทอมชินอักเสบ โรคไมเกรน ฉะนั้นการป้องกันไม่ให้ตัวเองเป็นโรคเหล่านั้นก็จะเป็นการดีที่จะหลีกเลี่ยงการเกิดโรคหูผิดปกติได้ หรือ โรคอื่นๆที่เกี่ยวกับหู เช่น โรคหูน้ำหนวก โรคหูชั้นในอักเสบ โรคหูชั้นนอกอักเสบ โรคน้ำในหูไม่เท่ากัน โรคหูดับ โรคหูมีน้ำหนอง โรคแก้วหูอักเสบ โรคแก้วหูแตก

จะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะเป็นโรคเกี่ยวกับอะไรก็สามารถมีอาการเกี่ยวกับหูแทรกได้ เพราะฉะนั้นการการหลีกเลี่ยงจากสิ่งที่จะทำให้เกิดโรคหูแล้วนั้น ก็ควรจะหลีกเลี่ยงไม่ให้ต้นเกิดโรคอื่นๆด้วยเช่นกัน ฉะนั้นตัวท่านเองต้องรักษาสุขภาพตนเองให้แข็งแรงอยู่เสมอและหลีกเลี่ยงภาวะที่จะทำให้เสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆไม่ใช่แค่โรคที่เกี่ยวกับหูเท่านั้น

ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับหูที่ควรหลีกเลี่ยงก็คือ การใส่หูฟังเป็นเวลานาน การาตัวเองไปอยู่ในสถานที่ ที่เสียงดังเป็นเวลานาน การแคะหูก็เป็นอีกความเสี่ยงที่ควรหลีเลี่ยงเพราะถ้าหากแคะหูบ่อยๆเป็นเวลานานก็จะทำให้เกิดอาการหูอักเสบได้ซึ่งถ้าหากเกิดอาการหูอักเสบแล้วนั้นก็จะทำให้เกิดโรคที่เกี่ยวกับหูได้ง่ายมากขึ้นซึ่งโรคที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับโรคหูอักเสบนั้นก็คือโรคหูน้ำ
หนวง ลักษณะของโรคหูน้ำหนวง คือ จะมีน้ำหนองขังอยู่ในหูและจะมีอาการเจ็บหูมากต้องไปพบหมอเพื่อให้หมอเอาน้ำหนองที่ขังในหูออกถึงจะหายเจ็บและเวลาในการรักษาน้ำหนองในหูนั้นต้องใช้เวลาในการเอาน้ำหนองออกประมาณสองถึงสามครั้ง

 

สนับสนุนเรื่องเหล่านี้โดย  เครื่องช่วยฟัง